Noutati

Alba Iulia 360: Trei afaceri cu finantare din fonduri europene, infiintate cu asistenta din partea FNTM

În urma concursului de planuri de afaceri organizat prin proiectul „Alba Iulia 360“, au fost finanțate 3 planuri de afaceri. Fiecare afacere selectată este finanţată cu maximum 25.000 euro din bugetul proiectului Alba Iulia 360.

Cei 3 beneficiari de subvenții sunt Ciocan Liviu, Boca Clara și Burian Ionuț. Aceștia au primit sprijin pentru înființarea afacerilor și vor fi monitorizați și susținuți în etapa de implementare de către Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM. Concursul a fost organizat şi derulat de către FNTM, partener în proiectul derulat de Municipiul Alba Iulia.

 

În urma retragerii din proiect a d-lui Silaghi Tibor, FNTM a apelat la lista de rezerve a concursului de planuri de afaceri, selectandu-l pentru finanțare pe dl. Burian Ionuț Iacob Mugurel, administrator al societății Sc Yuca Smart Expert SRL, clasat în concurs pe locul întâi, dar care inițial a fost în imposibilitatea de a demara afacerea.

Vă prezentăm, mai jos, cele 3 afaceri finale înființate în Alba Iulia:

 

SC CLEAR SMART EXPERT SRL

 

Misiunea Clear Smart Expert este de a fi echipa de curățenie profesională cu cel mai înalt grad de onestitate, dedicare, încredere și atenție la detalii, care oferă de fiecare data o experiență plăcută în lucrul cu partenerii săi și dezvoltă un mediu de creștere constantă pentru angajații săi.

 

Valorile pe care le are în vedere se referă la respect, responsabilitate, grijă, integritate si onestitate.

 

Decizia de a înființa o astfel de afacere a venit din experiența acumulată în domeniu, observând că cererea de astfel de servicii este în ascensiune, cât și din faptul că piața locală nu este acoperită și este nevoie de firme noi care să ofere servicii profesionale de curățenie.

 

SC Royal Garden SRL

 

Royal Garden are ca obiectiv să devină o societate comercială ce oferă clienților săi servicii de înaltă calitate în domeniul amenajării și întreținerii spațiilor verzi, la un preț cât mai avantajos. Acest aspect se va realiza atât prin dotarea cu echipamente tehnologice performante, cât și prin experiența și profesionalismul personalului. În această idee, derularea procesului tehnologic va fi urmărit permanent pentru a asigura calitatea serviciilor firmei.

 

Activitatea se va desfășura sub codul CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică, acesta incluzând: parcuri, grădini, clădiri publice și semi-publice, terenuri municipale, terenuri de sport, spații verzi etc.

 

Creșterea nivelului de trăi și a veniturilor, cât și dezvoltarea pieței imobiliarelor determină și ascensiunea cererii pentru serviciile de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, tot mai multe persoane apelând la astfel de firme specializate pe acest gen de servicii.

 

SC YUKA SMART EXPERT SRL 

Își propune proiectarea și producerea de mobilier la comandă atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, contribuind la creșterea productivității în zonele urbane și, pe această bază, la creșterea standardului de viață al locuitorilor.

Societatea va contribui la dezvoltarea locală sustenabilă a sectorului neagricol și a economiei în spațiul urban al Municipiului Alba Iulia și al Regiunii de Dezvoltare Centru, având ca misiune prestarea de servicii de înaltă calitate tuturor potențialilor clienți la un pret accesibil.

 

I

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Recrutarea persoanelor interesate de proiect este în derulare și este realizată de către experții Municipiului Alba Iulia. Detaliile legate de înscriere în proiect le puteți afla de la experții: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

Alba Iulia 360  se adresează unui grup țintă de circa 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului. Toate serviciile proiectului sunt gratuite.

 

 

 


Stagii de ucenicie pentru tineri din comunitatile proiectului Alba Iulia 360

 

Eşti tânăr? Ai între 16-25 de ani? Ai minim 8 clase absolvite? Locuieşti în comunităţile Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri din Alba Iulia? Eşti interesat să înveţi o meserie şi să iei şi salariu în acelaşi timp?

 

 

 

 

 

 

 

Dacă răspunsurile sunt afirmative, e timpul să iei legătura cu experţii proiectului Alba Iulia 360, responsabili cu recrutarea: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

 

Pentru a veni în sprijinul tinerilor din comunităţile amintite prin proiectul Alba Iulia 360, derulat de Primăria municipiului, sunt organizate şi stagii de ucenicie la locul de muncă.

 

Formarea profesională de acest tip are loc direct la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie. Angajatorul îşi asumă obligaţia de a asigura formarea profesională a ucenicului, iar acesta din urmă se obligă să se formeze profesional şi să muncească, conform contractului.

 

Durata contractului de ucenicie este de un an. Sub aspect financiar, tinerii primesc o subvenţie lunară egală cu salariul minim pe economie.

 

Meseriile în care tinerii din comunităţile vizate de proiectul Alba Iulia 360 se pot califica sunt cele de: lucrător în comerţ, finisor în construcţii, cameristă, agent de curăţenie, peisagist-floricultor. Absolvenţii stagiului de uenicie primesc un certificat recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.

 

Campania de prezentare a avantajelor uceniciei, atât în rândul tinerilor din comunităţile amintite, cât şi al angajatorilor din municipiu, derulată de experţii proiectului, este în derulare.

 

Despre proiect

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639) este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Serviciile furnizate în cadrul proiectului sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Conjugate, aceste măsuri vor avea ca rezultat schimbarea modului de viață pentru zeci de familii din comunitățile amintite.

Locuitorii comunităţilor Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri pot afla detalii legate de participarea gratuită la serviciile proiectului de la experții: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020.


Primul bloc din Alba Iulia cu panouri solare termice, prin proiectul Alba Iulia 360

.

Componentă importantă a proiectului Alba Iulia 360, derulat de Primăria municipiului, în parteneriat cu zece organizaţii, este cea de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit în comunităţile Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri.

Una dintre acţiunile majore se va derula la blocul G3-G4, de pe strada Alexandru Ioan Cuza. Pornind de la principiul că o locuință adecvată este una sănătoasă, aici se vor face mai multe lucrări, care vor avea ca efecte pozitive: creşterea valorii apartamentelor, asigurarea unui confort real, dar şi schimbarea aspectului blocului şi implicit a zonei.

Blocul, cu 56 de apartamente, va fi dotat cu un sistem de panouri solare termice. Amintim câteva dintre avantajele sistemului pentru locatari: reduce costurile de întreţinere de aproape 4 ori; vara apa caldă este asigurată în întregime de panourile solare; este un sistem ecologic, care foloseşte o resursă naturală; are o durată medie de viaţă de 30 de ani. Panourile vor fi racordate la centrala termică a fiecărui apartament. Tot la centrală va fi legat şi boilerul(120 l), ce va fi montat în fiecare apartament. După montarea sistemului,  va fi primul bloc din Alba Iulia cu panouri solare termice.

O altă categorie de lucrări vizează spaţiile comune: construire şarpantă şi învelitori noi; izolarea termică a pereţilor exteriori; înlocuirea uşilor şi ferestrelor exterioare deteriorate şi a instalaţiei electrice pe casa scării; intervenţii la sistemul de canalizare din subsolul blocului, care acum este o sursă de infecţie pentru locatari!.

Şi faţada blocului va fi cu totul alta. Tema este inspirată din opera pictorului olandez Piet Mondrian. În lucrările sale predomină culorile roşu, galben şi albastru. Astfel, putem vorbi şi de transpunerea artei în mediul urban.

Toate autorizaţiile necesare derulării lucrărilor sunt obţinute de echipa proiectului.

Costurile echipamentelor şi lucrărilor sunt suportate din bugetul proiectului Alba Iulia 360.

Investiţia totală este de 1.621.540.21 lei, inclusiv TVA, sumă care acoperă atât cheltuielile pentru proiectare, cât şi lucrările de construcţii-montaj.

Durata lucrărilor este estimată la 9 luni.

Licitaţia pentru atribuire contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor este în derulare.

Despre proiect

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639) este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Serviciile furnizate în cadrul proiectului sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Conjugate, aceste măsuri vor avea ca rezultat schimbarea modului de viață pentru zeci de familii din comunitățile amintite.

Locuitorii comunităţilor Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri pot afla detalii legate de participarea gratuită la serviciile proiectului de la experții: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.


Trei afaceri vor fi finantate cu pana la 25.000 de euro prin Alba Iulia 360

 

În urma concursului de planuri de afaceri organizat prin proiectul „Alba Iulia 360“, au fost finanțate 3 planuri de afaceri. Concursul a fost organizat şi derulat de către Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, partener în proiectul derulat de Municipiul Alba Iulia.

 

Fiecare afacere selectată este finanţată cu maximum 25.000 euro din bugetul proiectului Alba Iulia 360. Cei 3 beneficiari de subvenții au primit sprijin pentru înființarea afacerilor și vor fi monitorizați și susținuți în etapa de implementare de către FNTM.

 

Vă prezentăm, mai jos, cele 3 afaceri înființate în Alba Iulia:

 

SC CLEAR SMART EXPERT SRL

 

Misiunea Clear Smart Expert este de a fi echipa de curățenie profesională cu cel mai înalt grad de onestitate, dedicare, încredere și atenție la detalii, care oferă de fiecare data o experiență plăcută în lucrul cu partenerii săi și dezvoltă un mediu de creștere constantă pentru angajații săi.

 

Valorile pe care le are în vedere se referă la respect, responsabilitate, grijă, integritate si onestitate.

 

Decizia de a înființa o astfel de afacere a venit din experiența acumulată în domeniu, observând că cererea de astfel de servicii este în ascensiune, cât și din faptul că piața locală nu este acoperită și este nevoie de firme noi care să ofere servicii profesionale de curățenie.

 

SC Royal Garden SRL

 

Royal Garden are ca obiectiv să devină o societate comercială ce oferă clienților săi servicii de înaltă calitate în domeniul amenajării și întreținerii spațiilor verzi, la un preț cât mai avantajos. Acest aspect se va realiza atât prin dotarea cu echipamente tehnologice performante, cât și prin experiența și profesionalismul personalului. În această idee, derularea procesului tehnologic va fi urmărit permanent pentru a asigura calitatea serviciilor firmei.

 

Activitatea se va desfășura sub codul CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică, acesta incluzând: parcuri, grădini, clădiri publice și semi-publice, terenuri municipale, terenuri de sport, spații verzi etc.

 

Creșterea nivelului de trăi și a veniturilor, cât și dezvoltarea pieței imobiliarelor determină și ascensiunea cererii pentru serviciile de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, tot mai multe persoane apelând la astfel de firme specializate pe acest gen de servicii.

 

SC Moise&Iosif Construct SRL

 

Piața construcțiilor rezidențiale este în creștere majoră de 5-6 ani, iar numărul lucrătorilor este într-un deficit extrem de mare. Alba Iulia și zonele adiacente, în special, sunt mai dinamice decât media națională, fiind nevoie de dezvoltarea unei afaceri în domeniu.

 

Beneficiarul are o experiență de aproximativ 13 ani în domeniu, el lucrând ca liber profesionist. Montează gresie și faianță, parchet, tencuieli, granit, tapet, etc., fiind cu adevărat un expert în activitate.

 

Misiunea lui este de a dezvolta antreprenorial activitatea pentru finisaje de calitate, la un preț decent, cu colaboratori pregătiți de dânsul, pe care să-i angajeze cu carte de muncă. Firma se va deschide cu minim doi angajați, cu un autovehicul de tip pickup pentru transportul lor și dotarea cu scule profesionale.


Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Recrutarea persoanelor interesate de proiect este în derulare și este realizată de către experții Municipiului Alba Iulia. Detaliile legate de înscriere în proiect le puteți afla de la experții: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

Alba Iulia 360  se adresează unui grup țintă de circa 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului. Toate serviciile proiectului sunt gratuite.


Sanse crescute la angajare pentru beneficiarii proiectului Alba Iulia 360

 componentă importantă a proiectului „Alba Iulia 360“, derulat de Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu zece organizaţii este cea de formare profesională. În derulare sunt sesiunile de informare și consiliere profesională, în urma cărora benficiarii sunt îndrumați spre unul dintre cursurile de calificare organizate gratuit prin proiect.

 

Până acum, programele de calificare au fost absolvite de un număr de 67 de persoane. Cursurile absolvite sunt cele de: Măcelar, Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Agent de securitate, Agent de curăţenie şi Croitor.

 

Amintim câteva dintre avantajele participării şi absolvirii cursurilor: pregătire alături de formatori cu experiență, folosirea unor tehnici moderne de predare/instruire, dobândirea de competențe profesionale,   obținerea unei diplome recunoscute în România și Uniunea Europeană. Conjugate, acestea contribuie la: creşterea sanselor de angajare, stabilitatea locului de muncă, salariu mai mare prin prestarea unei munci calificate etc.

 

Absolvenţii au fost selectați din comunitățile țintă ale proiectului: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri.

 

Prin proiect vor fi organizate și alte cursuri/serii de calificare: Frizer, Măcelar, Bucătar, Lucrător finisor în construcţii,  Agent securitate, Cameristă, Agent de curăţenie. Programele au fost definite în funcție de nevoile beneficiarilor direcți ai proiectului și de oportunitățile de pe piața muncii.

Proiect cu servicii integrate

 

Serviciile furnizate în cadrul proiectului sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, au ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului. Conjugate, aceste măsuri vor avea ca rezultat schimbarea modului de viață pentru zeci de familii din comunitățile amintite.

 

Condițiile concrete de acces, etapele ce trebuie urmate, dar și perioada în care au loc le puteți afla de la experții implicați în activitatea de recrutare: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

 

Proiectul Alba Iulia 360 este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting România SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială. Valoarea totală a proiectului este de aproape 25,2 milioane lei, din care contribuția nerambursabilă este 24,3 milioane, iar 807.983 lei este contribuția Primăriei Municipiului Alba Iulia.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.


Concursul de planuri de afaceri din proiectul MICESA: au fost stabilite interviurile!

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, parteneri în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020, anunță că a fost stabilită data interviurilor pentru Concursul de planuri de afaceri, organizat prin proiectul MICESA.

În cadrul concursului de planuri de afaceri MICESA, prin care se finanțează 15 afaceri cu până la 25 000 EURO fiecare, s-au înscris, până la 18 decembrie 2018, 20 de beneficiari.

Lista cu numele participanților o puteți consulta aici!

Interviurile se vor susține în data de 19 -20 ianuarie 2019 la Hotel Hermes, Str. Toporașilor, nr. 20 Alba Iulia începând cu orele 9.00.

Interviurile se vor derula în ordinea alfabetică, în baza planificării ce va fi realizată de Consultantul antreprenorial FNTM – Claudia Pilat cu fiecare candidat.

Candidații vor avea la dispoziție aproximativ 30 de minute pentru a-și prezenta ideea de afacere și pentru a răspunde întrebărilor adresate de membrii juriului.

Interviurile vor fi susținute în prezența juriului proiectului MICESA, compus din 5 membri, care va evalua planurile de afaceri din concurs, va desfășura interviurile și va selecta câștigătorii până la sfârșitul lunii ianuarie 2019.

Interviurile se vor desfășura în prezența a minim 3 membri ai Comisiei de selecție.

Cei 5 membri ai juriului FNTM sunt reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor.

 

Valentin Miron | co-fondator și președinte FNTM, managing partner VMB Partners SA

Este președinte al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri – FNTM și managing partner al companiei de consultanță financiară VMB Partners SA, cu o experiență de peste 20 ani în afaceri, finanțe și administrație publică, a inițiat și coordonat procesele de structurare obligațiuni municipale pentru majoritatea localităților emitente din România.                      Compania VMB Partners este lider al pieței financiare românești în domeniul structurării obligațiunilor emise de autoritățile publice locale, asigurând până în acest moment asistență pentru marea majoritate a finanțărilor prin emisiuni de obligațiuni din țară, cu o bogată experiență de consultanță financiară și formare profesională pentru administrațiile publice locale. VMB Partners este inițiatorul obligațiunilor ca instrument de finanțare în România dupa 1989, odată cu emisiunile de obligațiuni municipale Predeal și Mangalia lansate în anul 2001.

Având experiența anterioară în implementarea de programe europene și responsabilități în formarea continuă în cadrul DAPL/Guvernul României, Valentin Miron deține studii aprofundate în management, specializări în administrație publică locală în Marea Britanie, Olanda și Germania și în emiterea de obligațiuni municipale în Rochester, NY și Baton Rouge, LA, USA.

 

Cristian Tudorescu |analist financiar, managing partner Explore Asset Management SA

Cristian Tudorescu este consultant și analist financiar, trainer și Managing Partner la firma de consultanţă Explore Asset Management SA. Experienţa de peste 13 ani în domeniul financiar, ocupând poziţii şi coordonând echipe de analiză companii, evaluare companii şi instrumente financiare, echipe de consultanţă pentru IMM-uri în ceea ce priveşte strategia financiară şi managerială, construirea şi monitorizarea realizării planurilor de business, asistenţă în finanţări bancare.                                        Este certificat drept Consultant de Investiţii şi a participat în proiecte de finanţare a companiilor private, precum şi a municipalităţilor sau a companiilor deţinute de autorităţi publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Susţine de peste 10 ani training-uri pe teme de antreprenoriat şi management financiar, atât în proiectele şi Programele e-Learning FNTM, cât şi în Junior Chamber International – JCI Romania.

 

Călin Mătieș | antreprenor, fondator Brutăria din Sântimbru, Pita de Sântimbru – produsul tradițional al anilor 2015 și 2017 (MADR), fermă de porcine, hotel Rustiq     

În 1998, deschide Brutăria din Sântimbru, în 2003 restaurantul PUB 13 din Alba Iulia, în 2005 hotelul Rustiq, iar în 2015 înființează o fermă de porcine. În 2015 și în 2017 Pita de Sântimbru este ales Produsul Tradițional al anului (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR), iar în 2016 Pita de Sântimbru este aleasă cea mai bună pâine din județ (ALBA 24).                                                                                                 Din 2011, este membru fondator și președinte al Asociației Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice, iar în 2013 devine președinte al Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România.                                                                  Călin Mătieș devine moderator al emisiunii ,,Suflet de Român”, din 2018.vMătieș Călin este licențiat în științe economice, cu studii la USAMV Cluj, USAMV București, Babeș Bolyai Cluj și Universitatea Ovidiu Constanța.

 

Gabriela Popescu | antreprenor, consultant FNTM

A fost implicată în proiecte cu finanțări nerambursabile înca de la începutul suportului oferit României de Comisia Europeană sau Banca Mondială la finalul anilor ’90. Începutul timid, proiecte mici în domeniul educației sau social, a reprezentat baza dezvoltării unui management riguros pentru un portofoliu de programe și proiecte finanțate de CE. Începând cu 2001, a fost manager de programe la Delegația Comisiei Europene în România și a coordonat proiecte strategice în domeniul coeziunii economice și sociale. Odată cu aderarea României la UE, își asumă un rol activ în promovarea femeilor antreprenor și în dezvoltarea antreprenoriatului din mediul urban și rural  în cadrul diverselor proiecte cofinanțate din Fondul Social European, coordonând, la randul ei, o firmă de consultanță și, mai apoi, două asociații (ACOPOR – Asociația constructorilor din România și Asociația pentru dezvoltarea industriei turistice).

 

 

 

Alexandru Popescu  |  reprezentant VMB Partners 

Deţine o experienţă de peste 8 ani în negocierea contractelor de finanţare rambursabilă, în achiziţii publice şi în implementarea de proiecte europene. Deţine o experienţă de peste 10 ani în drept comercial, drept financiar şi legislaţia administraţiei publice locale.              Începând cu anul 2009 este expert juridic în cadrul proiectelor finanţate din fonduri structurale, printre domeniile de expertiză regăsindu-se POSDRU, POSCCE, POS Mediu.                               De peste 10 ani colaborează în proiectele FNTM dedicate promovării culturii antreprenoriale.

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este derulat de Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu șase organizații și vizează 600 de persoane din trei comunităţi marginalizate ale orașului: „Chicago“ (blocurile V5 și V6),„Goldiş” (blocurile 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”  (str. Alunului nr. 1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului – imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162). Sunt comunități aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

 


Concursul de planuri de afaceri din proiectul Alba Iulia360: au fost stabilite interviurile!

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, partener în cadrul proiectului “Alba Iulia 360″, cofinanțat prin Fondul Social European, din POCU, anunță că a fost stabilită data interviurilor pentru Concursul Alba Iulia 360, la care vor participa cei 12 candidați în Concursul de planuri de afaceri.

Lista cu cei 12 candidați o puteți accesa aici!

Interviurile se vor susține în data de 18 ianuarie 2019, la Hotel Hermes, Str. Toporașilor, nr. 20, Alba Iulia începând cu orele 9.00.

Interviurile se vor derula în ordinea alfabetică, în baza planificării ce va fi realizată de Consultantul antreprenorial FNTM – Claudia Pilat cu fiecare candidat.

Candidații vor avea la dispoziție aproximativ 20-30 de minute pentru a prezenta ideea de afacere și pentru a răspunde întrebărilor adresate de membrii juriului.

Juriul proiectului Alba Iulia 360, compus din 5 membri, va evalua planurile de afaceri din concurs, va desfășura interviurile și va selecta câștigătorii până la sfârșitul lunii ianuarie 2019.

Interviurile se vor desfășura în prezența a minim 3 membri ai Comisiei de selecție.

Cei 5 membri ai juriului FNTM sunt reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor:

 

Valentin Miron | co-fondator și președinte FNTM, managing partner VMB Partners SA                                          Este președinte al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri – FNTM și managing partner al companiei de consultanță financiară VMB Partners SA, cu o experiență de peste 20 ani în afaceri, finanțe și administrație publică, a inițiat și coordonat procesele de structurare obligațiuni municipale pentru majoritatea localităților emitente din România.      Compania VMB Partners este lider al pieței financiare românești în domeniul structurării obligațiunilor emise de autoritățile publice locale, asigurând până în acest moment asistență pentru marea majoritate a finanțărilor prin emisiuni de obligațiuni din țară, cu o bogată experiență de consultanță financiară și formare profesională pentru administrațiile publice locale. VMB Partners este inițiatorul obligațiunilor ca instrument de finanțare în România dupa 1989, odată cu emisiunile de obligațiuni municipale Predeal și Mangalia lansate în anul 2001.                                                Având experiența anterioară în implementarea de programe europene și responsabilități în formarea continuă în cadrul DAPL/Guvernul României, Valentin Miron deține studii aprofundate în management, specializări în administrație publică locală în Marea Britanie, Olanda și Germania și în emiterea de obligațiuni municipale în Rochester, NY și Baton Rouge, LA, USA.

Viorel Udma | antreprenor, consultant business Alba Iulia 360

Este director general Accendo International – investment banking services şi profesor FNTM la disciplina Management financiar. La finalul anilor 90 a lucrat în cadrul unor mari instituţii financiare în Canada şi Irlanda: Laurentian Bank of Canada si EuroPlus Asset Management.                        Pe parcursul timpului, Viorel Udma a predat, atât faţă în faţă, cât şi online, cursuri de finanţe special concepute pentru persoanele fără o experienţă directă în domeniul financiar-contabil, în rândul cursanţilor aflându-se antreprenori, directori generali şi manageri operaţionali. A studiat în școli de management şi finanţe în România, Italia şi Irlanda: Canadian MBA, Universita Bocconi, University College Dublin.          Viorel Udma activează de peste 20 ani în sectorul financiar în domeniul finanţării societăţilor comerciale şi unităţilor administrativ-teritoriale. A condus proiecte de finanţare în România, Bulgaria şi Ucraina între altele în industria alimentară, cea a serviciilor financiare, în servicii de educaţie, servicii turistice, industria constructoare de maşini şi exploatarea petrolului şi gazelor.Viorel Udma este membru şi trainer-profesor în Programele e-Learning ale FNTM, pentru modulele dedicate Managementului Financiar şi Antreprenoriatului.

Călin Mătieș | antreprenor, fondator Brutăria din Sântimbru, Pita de Sântimbru – produsul tradițional al anilor 2015 și 2017 (MADR), fermă de porcine, hotel Rustiq

În 1998, deschide Brutăria din Sântimbru, în 2003 restaurantul PUB 13 din Alba Iulia, în 2005 hotelul Rustiq, iar în 2015 înființează o fermă de porcine. În 2015 și în 2017 Pita de Sântimbru este ales Produsul Tradițional al anului (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR), iar în 2016 Pita de Sântimbru este aleasă cea mai bună pâine din județ (ALBA 24). Din 2011, este membru fondator și președinte al Asociației Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice, iar în 2013 devine președinte al Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România.                  Călin Mătieș devine moderator al emisiunii ,,Suflet de Român”, din 2018.Mătieș Călin este licențiat în științe economice, cu studii la USAMV Cluj, USAMV București, Babeș Bolyai Cluj și Universitatea Ovidiu Constanța.

 

Dan Miron | antreprenor organizare de evenimente și spectacole

Este absolvent al facultății de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane. Între 2006 – 2018 a acordat asistență pentru contractarea împrumuturilor de către Autoritățile Publice Locale, iar din august 2009 s-a specializat în implementarea proiectelor strategice finanțate din fonduri europene. A participat activ la analiza situației indicatorilor economico – financiari și evaluarea ofertelor de finanțare a Autorităților Publice Locale și oferă consultanță în implementarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene. În prezent este administrator la IMPRO PENTRU TOTI SRL, unde organizează spectacole de teatru de improvizație și cursuri de dezvoltare personală prin teatru de improvizație. Crează și implementează programe de teambuilding și training pentru mediul de business/ corporate.

 

 

 

 

 

Dan Olteanu I antreprenor

Antreprenor cu o vastă experiență în domeniul vânzărilor. A fost Executiv Manager la SC Bilancia Exim SRL, București, unde a coordonat întreaga activitate a companiei pe România, în cele 7 sucursalele:  vânzări (două departamente: echipamente profesionale pentru HORECA: hotel, restaurant, catering, bar, patiserie, cofetărie, panificație, spălătorie, accesorii și articole de uz casnic), service, logistică, import, achiziții interne și externe, comercial, juridic, IT, contabilitate. În prezent este asociat unic la Unique Flowers Corner SRL, București. De asemenea a mai avut  activități de coordonare în:  construcții, organizare evenimente și centre medicale.

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Recrutarea persoanelor interesate de proiect este în derulare și este realizată de către experții Municipiului Alba Iulia. Detaliile legate de înscriere în proiect le puteți afla de la experții: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

Alba Iulia 360  se adresează unui grup țintă de circa 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului. Toate serviciile proiectului sunt gratuite.


12 Planuri de afaceri înscrise în concursul Alba Iulia 360

 

Înscrierile în Concursul de planui de afaceri din cadrul proiectului „Alba Iulia 360”, organizat de către partenerul Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, s-au încheiat marți, 18 decembrie 2018.

12 beneficiari ai proiectului au aplicat în concursul de planuri de afaceri cu dosare complete:

- Boca Clara Maria

- Bologa Ioan Daniel

- Burian Ionuț Mugurel

- Ciocan Ion

- Ciocan Liviu Gheorghe

- Haneș Iuliana

- Iancu Gabriel Alin

- Morcan Valeria Cristina

- Paniti Marius Petru

- Silaghi Maria

- Silaghi Tibor

- Ursu Cornel Daniel

Interviurile cu fiecare candidat vor avea loc la Alba Iulia, după 10 ianuarie 2019.

Data exactă a interviurilor va fi anunțată în luna ianuarie pe site și către fiecare candidat.

Juriul proiectului „Alba Iulia 360”, compus din experți FNTM, va evalua dosarele de aplicare, va desfășura interviurile și va selecta câștigătorii concursului până la sfârșitul lunii ianuarie 2019.

În urma evaluarii si interviului vor fi selectate spre finanțare un număr de 3 planuri de afaceri.

Cele 3 planuri de afaceri vor fi primi ulterior finanțare de maximum 25.000,00 Euro/ plan de afacere (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON).

Din luna februarie 2019, cei 3 beneficiari cu planuri de afaceri caștigatoare vor înființa afacerile și vor începe implementarea planului de afacere asumat.

FNTM va fi administrator de grant și va monitoriza buna fucționare a celor 3 noi afaceri, atât în perioada proiectului, cât și în perioada de sustenabilitate.

Dorim mult succes tuturor concurenților!

 

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Recrutarea persoanelor interesate de proiect este în derulare și este realizată de către experții Municipiului Alba Iulia. Detaliile legate de înscriere în proiect le puteți afla de la experții: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

Alba Iulia 360 se adresează unui grup țintă de circa 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului.

Toate serviciile proiectului sunt gratuite.

 


Proiectul Alba Iulia 360: Lansarea concursului de planuri de afaceri

 

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, partener în cadrul proiectului “Alba Iulia 360″, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri, în data de 5 decembrie 2018.

Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri este 5 – 18 decembrie (orele  12.00 – 18.00) 2018.

Prin Proiectul Alba Iulia 360 vor fi selectate spre finanțare un număr de 3 planuri de afaceri, iar valoarea grantului ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei pentru fiecare.

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

2018.11.13_ALBA360_Metodologie_selectie_afaceri

2018.11.13_ALBA360_Metodologie_selectie_afaceri_A1_Declaratie

2018.11.13_ALBA360_Metodologie_selectie_afaceri_A2_Cheltuieli_eligibile

2018.11.13_ALBA360_Metodologie_selectie_afaceri_A4_Grila_interviu

2018.11 ALBA360_Model orientativ Plan de afacere

2018.11_ALBA360_Model Buget

2018.11 ALBA360_Model Grila evaluare plan de afacere

2018.11.13_ALBA360_Model_Contract_de_subventie

2018.11.13_ALBA360_Model_declaratie_de_minimis

2018.11.13_ALBA360_Metodologie_selectie_afaceri_A3_Intrebari si raspunsuri

Persoanele interesate/aplicanții eligibili care doresc să se înscrie în concurs, pot afla mai multe detalii de la experul partenerului FNTM, respectiv de la:

 

  • Claudia Pilat, expert FNTM, tel: 0745 861 220

 


Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Recrutarea persoanelor interesate de proiect este în derulare și este realizată de către experții Municipiului Alba Iulia. Detaliile legate de înscriere în proiect le puteți afla de la experții: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

Alba Iulia 360  se adresează unui grup țintă de circa 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului. Toate serviciile proiectului sunt gratuite.

 


Anuntam lansarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului MICESA

Conform Fundației Naționale a Tinerilor Manageri – FNTM, DAD EXPERTISE S.R.L și Fundația PAEM Alba, parteneri în cadrul proiectului MICESA – „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri în data de 5 decembrie 2018.
Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri este 5 – 18 decembrie (ora 17:00) 2018.

Prin Proiectul MICESA vor fi selectate spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, câte 5 pentru fiecare dintre cei 3 parteneri. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

 

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

 

Documentele necesare înscrierii, împreună cu alte informații relevante, se regăsesc mai jos:

 

MICESA_Metodologie_acordare_finantare.DC

MICESA_Metodologie_selectie_afaceri.DOC

MICESA_Metodologie_selectie_afaceri_Anexa_a.doc

MICESA_Metodologie_selectie_afaceri_Anexa_b.doc

MICESA_Metodologie_selectie_afaceri_Anexa_b2 Buget.xlsx

Metodologie_selectie_afaceri_Anexa_c.doc

MICESA_Metodologie_selectie_afaceri_Cheltuieli_eligibile.doc

MICESA_Metodologie_selectie_afaceri_Grila_interviu.DOC

Persoanele interesate/aplicanții eligibili care doresc să se înscrie în concurs, pot afla mai multe detalii de la experții fiecărui partener, respectiv de la:

 

  • Claudia Pilat, expert FNTM, tel: 0745 861 220
  • Claudia Csabai, expert DAD EXPERTISE S.R.L, tel: 0744 541 445 și
  • Cristian Bora, expert Fundația PAEM Alba, tel: 0723 227 560.

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), Goldiş (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite) și Pâclişa (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.
Consultantul tau

Selecteaza regiunea de dezvoltare pentru datele de contact ale consultantilor regionali si adresa sediului
  • Abonare newsletter